Kariyer

İK POLİTİKASI

Güney Fide’de “insan” bütün faaliyetlerin en önünde ve odağında yer alır. Akıl, hayal gücü, bilgi ve emek her zaman yüksek itibar görür ve kesintisiz desteklenir.

Güney Fide, şu tutumları “temel nitelikler” olarak tanımlar:

 • Çalışanlık
 • Yaratıcılık
 • Mükemmeliyetçilik
 • Dürüstlük
 • Sadakat

Güney Fide’de “çalışanların memnuniyeti” kurumsal yapının ana eksenlerinden biridir ve her düzeyde özenle gözetilir.

 • Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlar.
 • İşe giriş ölçütlerini yazar ve bu ölçütlere uyar.
 • Çalışanlara adil davranır.
 • Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerinin artırmalarına yönelik politikalar oluşturur ve eğitim programları gerçekleştirir.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapar. Ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda görüş alışverişinde bulunur.
 • Görev tanımlarını, performans ve ödüllendirme kriterlerini belirler.
 • Ücretlerin belirlenmesinde verimliliği esas alır.
 • Çalışanlar arasında ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmaz. Çalışanların fiziksel, ruhsal, duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemleri alır.
 • Çalışanlara güvenli ve huzurlu çalışma ortamı sağlar.
Mesajınız İletilmiştir.